Wyłączenie podstawowych protokołów dla poczty Exchange Online

Koniec wsparcia dla podstawowych protokołów uwierzytelnienia dla poczty Exchange Online. W tym IMAP, POP, Exchange ActiveSync (EAS), Exchange Web Services (EWS), Outlook RPC over HTTP (Outlook Anywhere).

Od 1 października 2022 Microsoft wyłącza podstawowe protokoły uwierzytelniania w Exchange Online. Dla wszystkich Klientów korzystających z poczty Exchange Online.

Można unikną wyłączenia, jednak będzie to skuteczne tylko do końca stycznia dla wybranych protokołów.

Timeline:

W styczniu Microsoft wyłączy podstawowe uwierzytelnianie dla wszystkich dzierżaw Microsoft 365 / Exchange Online na stałe. Niezależnie od statusu rezygnacji.

Od 1 stycznia 2023 r. samoobsługowa diagnostyka nie będzie już dostępna, a podstawowe uwierzytelnianie będzie sukcesywnie wyłączane dla wszystkich objętych zmianą protokołów.

Wycofanie uwierzytelniania podstawowego uniemożliwi również używanie haseł aplikacji w aplikacjach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej.

Classic Exchange Admin Center także znajduje się w fazie wycofania, która zakończy się w grudniu 2022 r.

Najnowsze informacje Exchange Team z 1 września 2022:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/basic-authentication-deprecation-in-exchange-online-september/ba-p/3609437