Matryca funkcji Microsoft 365.

Nie wiesz, co wybrać?

Sprawdź opis możliwości pakietów
Microsoft 365 Business. Kolor szary oznacza funkcje dotyczące efektywności. Kolor różowy oznacza funkcje zabezpieczeń. Kolor granatowy oznacza zawarte technologie.

Basic

Microsoft 365 Business Basic

Właściwy wybór do rozpoczęcia pracy w chmurze. Obejmuje usługę poczty e-mail (Exchange Online) i wszystkie pozostałe usługi chmurowe. Nie zawiera aplikacji Office 365 (Outlook, Word, PowerPoint, Excel) do zainstalowania na komputerze PC lub Mac. Pozwala na pracę przez przeglądarkę internetową lub aplikacji mobilne. Z wyjątkiem aplikacji Teams, którą można zainstalować na komputerze PC lub Mac.

€ 67.0 Subskrypcja roczna
€ 6.70 Subskrypcja miesięczna
Szczegły

Microsoft 365 Business Basic

Poczta elektroniczna

Exchange Online P1 50 GB dla skrzynki głównej każdego użytkownika oraz 50 GB dla jego skrzynki archiwalnej.

Skrzynki współdzielone

Nieograniczona ilość, darmowych skrzynek współdzielonych / udostępnionych (np. faktury@).

Aplikacje dla poczty

Dostęp do poczty wyłącznie przez przeglądarkę lub przez aplikację Outlook na urządzeniach mobilnych z ekranem do 10".

Domena

Każdy Klient może dodać maksymalnie 900 własnych domen pocztowych.

Outlook

Outlook w przeglądarce obsłuży tylko konto pochodzące z M365. W aplikacji mobilnej można dodać inne konta.

Listy wysyłkowe

Można tworzyć listy dystrybucyjne oraz grupy do współpracy.

Ochrona poczty

Poczta zawiera podstawowe mechanizmy ochrony i filtracji AntiSpam, AntiPhishing, AntiMalware.

Kalendarze

Usługa zawiera kalendarze dla każdego użytkownika oraz kalendarze współdzielone, grupowe.

Teams

Usługa zawiera kompletną aplikację Teams. Nie zawiera funkcji organizacji seminariów internetowych (Webinariów).

Instalacja Teams

Licencja zezwala na instalację aplikacji Teams na komputerze Windows i Mac.

Word

Usługa umożliwia korzystanie z Word przez przeglądarkę i aplikację mobilną.

Excel

Usługa umożliwia korzystanie z Excel przez przeglądarkę i aplikację mobilną.

PowerPoint

Usługa umożliwia korzystanie z PowerPoint przez przeglądarkę i aplikację mobilną.

OneNote

Usługa umożliwia korzystanie z OneNote przez przeglądarkę i aplikację mobilną.

Co-Authoting

Umożliwia współpracę na dokumenach Office 365 w czasie rzeczywistym przez przeglądarkę.

OneDrive for Business

Magazyn w chmurze dla każdego użytkownika o pojemności 1 TB.

SharePoint

Magazyn w chmurze o pojemności 1 TB dla całej firmy. Dodatkowo 500 GB za każdego uzytkownika.

Witryny

SharePoint pozwala na publikację witryn internetowych: do komunikacji oraz dla zespołów.

Konta zewnętrzne

Można współpracować z użytkownikami zewnętrznymi. M365 obsługuje konta gościnne. Nie wymagają one licencji a pozwalają edytować dokumenty.

Listy SharePoint

Bazy informacji w formie list usługi SharePoint.

Planner

Usługa pozawlająca na przydział i rozliczalność zadań.

Forms

Formularze i ankiety internetowe. Dostępne wewnętrznie lub dla dowolnej osoby przez link internetowy.

To Do

Aplikacja do zarządzania osobistymi zadaniami do wykonania.

Stream

Usługa do strumieniowania treści video. Wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych.

Sway

Szybkie, zautomatyzowane, nowoczesne prezentacje w Internecie. Publikuj szybko i łatwo.

Tablica

Cyfrowa tablica to wpółpracy dla zespołów. Do wykorzystania w trakcie spotkań online.

Yammer

Sieci społecznościowe i grupy dyskusyjne wewnątrz organizacji.

Delve

Wgląd do materiałów i dokumentów, nad którymi pracują inni członkowie Twojego zespołu.

Viva Analytics

Użytkownik otrzymuje indywidualne wskazówki dotyczące efektywności w pracy i współpracy.

Kaizala

Micro-poduktywność. Drobne zadania zlecone przez kierownictwo do wykonania i raportowania przez urządzenie mobilne.

PowerApps

Automatyzacja procesów nie wymagająca znajomości kodowania.

Productivity Score

Wskaźnik efektywności pracy i współpracy w organizacji. Dostarcza informacji o tym, jak efektywnie organizacja wykorzystuje M365.

Security Score

Wskaźnik zabezpieczeń. Dostarcza informacji i wskazówek, jak poprawić zabezpieczenia dla M365.

Raporty użycia

Raport użycia poszczególnych usług Microsoft 365.

Dostępność usługi

99.99%

Ograniczenia dotyczące ilości kont

Microsoft 365 Business pozwla na uruchominie maksymanie 300 licencjonowanych kont.

Grupy Microsoft 365

Twrzorzenie zespołów i zasobów przeznaczonych do współpracy.

MFA

Multi-Factor Authentication. Weryfikacja wieloetapowa podczas logowania do usługi.

Przechowywanie dzienników logowania

Tylko 7 dni.

Przechowywanie dzienników inspekcji

90 dni.

Logowanie bez hasła

Logowanie kluczem sprzętowym FIDO2 Yubico YubiKey.

Identyfikacja wizualna

Indywidualna strona logowania zawierająca logo, tapetę i slogan - indywidualnie dla Klienta.

Aplikacje dla firm

Microsoft 365 Aplikacje dla firm

Zawiera wszystkie aplikacje Office 365 (Outlook, Word, PowerPoint, Excel) do zainstalowania na komputerze PC lub Mac. Nie zawiera żadnych usług w chmurze z wyjątkiem OneDrive dla Firm. Jeśli Twoja firma poszukuje "tylko pakietu Office" jako odpowiednika tradycyjnego Office – ta subskrypcja jest właściwym wyborem.

€ 116.0 Subskrypcja roczna
€ 11.6 Subskrypcja miesięczna
Szczegóły

Microsoft 365 Aplikacje
dla firm

Aplikacje do instalacji na komputerach

Zawiera zaplikacje Office 365 do zainstalowania na komputerze Windows i Mac.

Usługi online

Nie zawiera poczty, ani SharePoint, ani innych usług w chmurze niż OneDrive for Business.

Outlook

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows, MacOS lub jako aplikacja mobilna.

Word

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows, MacOS lub jako aplikacja mobilna.

Excel

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows, MacOS lub jako aplikacja mobilna.

PowerPoint

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows, MacOS lub jako aplikacja mobilna.

OneNote

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows, MacOS lub jako aplikacja mobilna.

Access

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows.

Publisher

Aplikacja do zainstalowania na komputerze Windows.

OneDrive for Business

Osobisty magazyn w chmurze 1 TB dla każdego licencjonowanego użytkownika.

Office 365 w przeglądarce

Word, Excel, PowerPoint jako dokumenty przechowywane na OneDrive, z możliwością edycji przez przeglądarkę.

Teams

Nie zawiera Teams.

Standard

Microsoft 365 Business Standard

Szczegóły
Obejmuje usługę poczty e-mail (Exchange Online), obejmuje wszystkie usługi w chmurze (OneDrive, SharePoint, Planner) i wszystkie aplikacje pakietu Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams). Nie zawiera żadnych zaawansowanych funkcji zarządzania i zabezpieczeń.

€ 140.0 Subskrypcja roczna
€ 14.0 Subskrypcja miesięczna

Microsoft 365 Business Standard

Aplikacje Office 365

Zawiera wszystkie aplikacje Office 365 do zainstalowania na komputerze - takie jak w pakiecie Microsoft 365 Aplikacje dla firm (powyżej).

Usługi Online

Zawiera wszystkie usługi w chmurze - takie jak w pakiecie Microsoft 365 Business Basic (powyżej).

Bookings

Usługa kalendarzowa pozwalająca na rezerwację online wizyty albo usługi w Twojej firmie. Zawiera kompletną obsługę procesu rezerwacji.

Teams

Zawiera aplikację Teams dostępną przez przeglądarkę, do zainstalowania na komuterze oraz urządzeniu mobilnym.


Teams Webinar

Funkcja Teams, która umożliwia organizację i prowadzenie seminariów internetowych z maksymalną liczbą uczestników ograniczoną do 300 osób.

Premium

Microsoft Logo

Microsoft 365 Business Premium

Zawiera usługę poczty (Exchange Online Plan 1), zawiera wszystkie usługi chmurowe (OneDrive, SharePoint, Planner) oraz aplikacje Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams). To jedyna subskrypcja Business, która oferuje zaawansowane technologia do zarządzania i zabepieczeń. M. in.: Azure AD Premium, Microsoft Purview Information Protection, Defender for Office, Defender for Business, Conditional Access, Microsoft Endpoint Manager i wiele innych.

€ 245.0 Subskrypcja roczna
€ 24.5 Subskrypcja miesięczna
Szczegóły
Aplikacje Office 365

Zawiera wszystkie aplikacje Office 365 do zainstalowania na komputerze - takie jak w pakiecie Microsoft 365 Business Standard.

Usługi Online

Zawiera wszystkie usługi w chmurze - takie jak w pakiecie Microsoft 365 Business Basic i Standard.

Bookings

Usługa kalendarzowa pozwalająca na rezerwację online wizyty albo usługi w Twojej firmie. Zawiera kompletną obsługę procesu rezerwacji.

Teams +Webinars

Zawiera Microsoft Teams wraz z funkcjonalnością organizacji seminariów internetowych ograniczonych do 300 jednoczesnych uczestników.

Microsoft 365 Business Premium funkcje zaawansowanych zabezpieczeń

Ochrona Bezpieczne Załączniki i Linki

Detonacja podejrzanych załączników. Skanowanie wszystkich linków w momencie użycia (time of click).

Nieograniczone archiwum poczty

1.5 TB przestrzeni dla każdego użytkownika z przeznaczeniem na historyczne wiadomości e-mail.

Szyfrowanie poczty

Szyfrowanie wysyłanych wiadomości oraz ograniczenie przekazywania wiadomości przez adresatów.

Ochrona danych przed wyciekiem

Ochrona przed przypadkowym wyciekiem danych.

Etykiety poufności dla dokumentów

Klasyfikacja, znakowanie oraz trwała ochrona dostępu dla dokumentów. Praktyczne dla RODO.

Etykiety poufności dla SharePoint i Grup M365

Kontrola dostępu do danych w chmurze przez stosowanie etykiet poufności.

Zasady i etykiety przechowywania.

Ochrona przed usuwaniem dokumentów i wiadomości. Automatyczne usuwanie po upływie wyznaczonego okresu przechowywania.

Ochrona przed kopiowaniem dokumentów

Automatyczna ochrona przed umyślnym lub przypadkowym kopiowaniem danych służbowych na prywatne nośniki i urządzenia.

Ochrona przed kopiowaniem na urządzeniach mobilnych

Ochrona przed kopiowaniem danych służbowych na prywatnych telefonach do prywatnych aplikacji.

Blokada zapisu danych firmowych

Blokowanie zapisu w innych lokalizacjach w chmurze niż te zarządzane przez firmę (OneDrive, Teams, SharePoint).

Azure AD P1

Zawiera usługę katalogową Azure AD w chmurze - plan Premium P1.

Dostęp warunkowy

Kontrola dostępu do danych i zasobów firmy w czasie rzeczywistym. Zależnie od zdefiniowanych zasad i warunków udzielenia dostępu.

Hasła

Indywidualna lista haseł zabronionych typowych dla nazwy Klienta lub nazw produktów firmy.

Reset haseł

Samodzielny reset zapomnianego hasła użytkownika po podwójnej weryfikacji (MFA).

Synchronizacja ustawień użytkownika

Synchronizacja ustawień Windows i Edge dla wielu urządzeń tego samego użytkownika.

Zdalna pomoc

Korzystanie ze zdalnej pomocy bez instalowania dodatkowych narzędzi.

Windows Hello

Konfiguracja zasad uwierzytelnienia biometrycznego na urządzeniu Windows.

Windows Auto Pilot

Automatyzacja wdrażania nowych komputerów wyłącznie przy użyciu zdalnej instalacji z Internetu. Kompletne środowisko pracy z aplikacjami w mniej niż jedną godzinę.

Zarządzanie komputerami Windows 10/11

Kompletne, zdalne zarządzanie firmowymi komputerami (wymaga Windows Pro).

BitLocker

Zarządzanie szyfrowaniem danych spoczynkowych. Wymagane przez RODO i inne rekomendacje dotyczące zabezpieczeń urządzeń firmowych.

Zasady zgodności

Definiowanie, egzekwowanie i kontrola zasad dotyczących mimimalnych wymagań dla urządzeń służbowych.

Aktualizacje Windows

Zarządzanie aktualizacjami Windows w oparciu o zasady aplikowane dla grup użytkowników lub grup urządzeń.

BitLocker klucze

Zarządzanie kluczami odszyfrowującymi dla BitLocker.

Microsoft Defender for Business

Zarządzanie aktualizacją i konfiguracją ochrony antywirusowej.

Aplikacje i Office

Zdalna instalacja Office 365 i innych aplikacji bez ingerencji użytkownika, bez praw administracyjnych.

Usuwanie danych

Zdalne usuwanie danych z urządzeń służbowych (komputery, tablety, telefony).

Blokada zapisu na USB

Blokada zapisu na nośnikach USB lub zapis plików wyłącznie w wersji zaszyfrowanej.

Upgrade dla Home

Preferencyjne warunki podniesienia edycji Windows z Home do Pro.

Raporty dla klasyfikacji danych

Raport użycia etykiet poufności dla dokumentów. Pozwala określić z jakiego typu danych korzysta organizacja.

Lighthouse M365

Kontrola przez RedFlag kluczowych parametrów bezpieczeństwa, szyfrowania i stanu ochrony antywirusowej.

OneDrive Sync Engine (.exe)

Ochrona przed synchronizacją danych firmowych z chmury do urządzeń prywatnych. Dotyczy również SharePoint i Teams.

Profile konfiguracji dla urządzeń

Centralne zarządzanie ustawieniami i konfiguracją komputerów Windows. Pozwala automatyzować i standaryzować bazę firmowych urządzeń.

Ochrona urządzeń przed zagrożeniami

Defender for Business to zaawansowana ochrona przed oprogramowaniem złośliwym i szyfrującym.

Teams Webinar

Funkcja Teams, która umożliwia organizację i prowadzenie seminariów internetowych z maksymalną liczbą uczestników ograniczoną do 300 osób.

Technologie zawarte tylko w Microsoft 365 Business Premium

Azure Active Directory P1

Usługi katalogowe w chmurze.

Intune

Zarządzanie urządzeniami Windows, Mac, iOS i Android.

Azure Information Protection P1

Etykiety poufności i klasyfikacja danych.

Microsoft Defender for Office 365 P1

Bezpieczne załączniki i bezpieczne linki.

Windows 10 Business

Kontrola organizacji nad urządzeniami i centralizacja ustaiwień

Microsoft Defender for Business

Zarządzanie ustawieniami zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami w tym Antywirus.

Data Loss Prevention

Ochrona przed wyciekiem informacji.

Office Message Encryption P1

Szyfrowanie wiadomości.

Exchange Online Archiving

Archiwizacja poczty do 1.5 TB na użytkownika.

Universal Print

Zarządzanie wydrukiem z chmury.

Microsoft 365 Lighthouse P1

Portal administracyjny dla zarządzania zabezpieczeniami.

Windows Update for Business

Zarządzanie aktualizacjami dla Windows.

Microsoft Defender for Business

Zaawansowane zarządzanie ochroną przed zagrożeniami i AntiVirus

Copilot dla Microsoft 365

Copilot dla Microsoft 365

Szczegóły
Microsoft Copilot dla Microsoft 365 to obsługiwane przez sztuczną inteligencję rozwiązanie, które ułatwia i automatyzuje organizację zadań. Działa w oparciu o duże modele językowe (LLM), dostęp do danych przez Microsoft Graph oraz codziennie używane aplikacje platformy Microsoft 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams i inne.

€ 337.0 Subskrypcja roczna
€ BRAK subskrypcji miesięcznej

Warto przeczytać

Platforma.

Bezpieczeństwa firmy nie zapewni dziś żadne pojedyncze rozwiązanie. Potrzebna jest platforma chroniąca wszystko: tożsamość, urządzenia, aplikacje, wiadomości i dokumenty. Tego nie zrobi antywirus. Przejdź na gotowy pakiet cyberbezpieczeństwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kontrola.

Firmy większe niż 10 pracowników potrzebują systemu autoryzacji, aby wiedzieć kto, gdzie i dlaczego uzyskuje dostęp do informacji firmowych. Jeśli to konieczne, odłączysz pracownika od firmy jednym kliknięciem. Usuniesz informacje firmowe z jego telefonów oraz komputerów. Skopiowane pliki będą nie do otwarcia. Skasowane wiadomości będą odzyskane. Tak wygląda ochrona własności intelektualnej. Ponieważ dane firmy, to Twoja własność.

Hasło, to za mało.

Chroń cyfrową tożsamość pracowników, ​aby chronić swój biznes.
Włącz dodatkowy element autoryzacji: Windows Hello, potwierdzenie w aplikacji, SMSM lub klucz sprzętowy FIDO2. Ochrona tożsamości jest dziś podstawą technologii zabezpieczeń. Jeśli poczta firmowa, dostęp do dokumentów, czy synchronizacja plików z chmurą chroniona jest wyłącznie hasłem, to Twoja fima nie jest zabezpieczona zgodnie ze współczesnymi standardami zabezpieczeń.

Procedury a technologia.

Firmy wprowadzają procedury ale nie korzystają z technologii. Tak stwarza się pozory bezpieczeństwa. Firmy potrzbują dziś technologii prostych do wdrożenia i łatwych w codziennym użyciu, aby chronić swoje cyfrowe zasoby.

Kompetencje.

Mniejsze firmy nie poradzą sobie same z zagrożeniami bezpieczeństwa. Potrzebują partnera technologicznego, aby korzystać z jego praktyk, zabezpieczeń i certyfikacji. Bezpieczeństwo wymaga ciągłej kontroli. Wybierz Microsoft 365 Business Premium i RedFlag, aby zachować najwyższe dostępne standardy i poprawić bezpieczeństwo swojej firmy.

Dlaczego Microsoft?

  • Ochrona urządzeń

    Microsoft jest liderem w kategorii ochrony urządzeń końcowych. Gartner Magic Quadrant w kategorii Endpoint Protection.
  • Ochrona dostępu

    Microsoft jest liderem w kategorii ochrony dostępu. Gartner Magic Quadrant w kategorii Access Management.
  • Zarządzanie urządzeniami

    Microsoft jest zdecydowanym liderem w kategorii zunifikowanego zarządzania urządzeniami końcowymi. Gartner Magic Quadrant w kategorii Unified Endpoint Management Tools.