Poczta – adresy ze znakiem Plus.

Poczta w Microsoft 365 (Exchange Online) daje teraz możliwość dodawania znaku Plus (+) do podstawowego adresu e-mail użytkownika np. anna+marketing@firma.pl. Pozwala to użytkownikowi na korzystnie z dodatkowego adresu e-mail bez angażowania administratora Microsoft 365. Adres z Plusem może być użyty np. w celu zarejestrowania się do newslettera oraz do selekcji wiadomości, które otrzymaliśmy na różne adresy wykorzystujące znak Plus.

Poczta w Microsoft 365 (Exchange Online) daje teraz możliwość dodawania znaku Plus (+) do podstawowego adresu e-mail użytkownika. Taki zabieg pozwala uniknąć tworzenia trwałych adresów e-mail na często jednorazowe okazje, jak np. subskrypcja newslettera. Wystarczy do podstawowego prefixu dodać znak Plus (+) oraz dodatkową nazwę np. dla adresu:

anna@firma.pl

anna+marketing@firma.pl

Adresowanie z Plusem obsługiwane jest przez użytkownika. Od połowy kwietnia 2022 zostanie automatycznie włączone dla wszystkich użytkowników Exchange Online, jednak administrator może je wyłączyć.

Ponieważ adresy z Plusem nie są aliasami skonfigurowanymi w skrzynce pocztowej, nie są rozpoznawane jako nazwa użytkownika w programach do obsługi poczty, jak np. Outlook Desktop. To powoduje, że adresy z plusem Plus są łatwe do zidentyfikowania w polach Do lub DW wiadomości.

Aby automatycznie identyfikować i filtrować wiadomości e-mail wysyłane na adresy zawierające Plus, należy użyć reguł Skrzynki odbiorczej. Korzystając z warunku "Adres odbiorcy", można określić akcję dla wiadomości wysyłanych na określony adres z Plusem, na przykład przenosząc takie wiadomości do dedykowanego folderu.

Czasami mogą wystąpić sytuacje, w których nie można użyć adresu z Plusem. Niektóre formularze rejestracyjne nie zezwalają na użycie znaku Plus w prefixie adresu email.

Funkcja użycia Plusa w adresie jest dobrze znana użytkownikom poczty Gmail. Umożliwienie korzystania z tego typu adresów w Microsoft 365 realizuje strategię parytetu funkcjonalności między Gmail i Exchange Online.