Passkey w Microsoft Entra ID od stycznia 2024

FIDO2 czyli technologia pozwalająca na logowanie bez użycia hasła ma szansę stać się powszechna. Zamiast specjalnego klucza sprzętowego, będziemy używać poświadczeń zapisanych w telefonach lub komputerach obsługujących biometrię.

Od stycznia 2024 r. Microsoft Entra ID będzie obsługiwać technologię PassKey – klucze dostępu powiązane z urządzeniami przechowywane na komputerach i urządzeniach przenośnych, jako metodę uwierzytelniania. Na razie w publicznej wersji zapoznawczej.

Dotychczas możliwa była obsługa kluczy sprzętowych FIDO2. Teraz poświadczenia będą zapisywane na telefonach i komputerach.

Ponadto nazwa istniejącej opcji logowania użytkownika końcowego dla funkcji Windows Hello i FIDO2 zostanie zmieniona na "Twarz, odcisk palca, numer PIN lub klucz zabezpieczeń". Termin "klucz zabezpieczeń" zostanie wymieniony w zaktualizowanym środowisku logowania, aby uwzględnić poświadczenia klucza dostępu prezentowane z kluczy zabezpieczeń, komputerów i urządzeń przenośnych.


Dzięki Passkey użytkownicy mogą przeprowadzać uwierzytelnianie odporne na wyłudzanie informacji przy użyciu urządzeń, które już mają.

Termin "klucz dostępu" zostanie zmieniony w zaktualizowanym środowisku logowania, aby uwzględnić poświadczenia klucza dostępu prezentowane z kluczy zabezpieczeń, komputerów i urządzeń przenośnych.