Ochrona plików PDF – nowe logowanie w aplikacji AIP UL Client

Nie jest to news wszechczasów, ale warto odnotować ważną zmianę dla ochrony plików PDF i obrazów.

Microsoft uaktualnił narzędzie Azure Information Protection Client UL. Od wersji 2.14.90.0. użytkownik zaloguje się w bardziej intuicyjny sposób, spójny z doświadczeniem logowania jakie ma w innych aplikacjach należących do Microsoft 365. O ile w ogóle będzie musiał korzystać z logowania, ponieważ AIP korzysta w tle z jednokrotnego logowania SSO.

Warto jednak zauważy nowe okno uwierzytelniania w usłudze Azure Information Protection . Microsoft Information Protection, Microsoft Purview Information Protection. Wszystkie nazwy nadal funkcjonują. Ostatnia to najnowsza i najbardziej poprawna.