Microsoft ogłosił Cloud PC - pierwszy firmowy komputer w chmurze.

RedFlag wprowadza do oferty nowe rozwiązanie - Windows 365. To firmowy komputer w chmurze. Windows 365 Pozwala w szybki sposób udostępnić kompletne środowisko pracy. Do uruchomienia Windows 365 potrzebny jest dostęp do Internetu, ponieważ łączymy się z wirtualnym komputerem zlokalizowanym w serwerowi Microsoft. Windows 365 pozwala uzyskać dostęp do aplikacji i funkcji Windows 10 lub Windows 11 z urządzeń działających pod kontrolą innych systemów operacyjnych.

Microsoft ogłosił Cloud PC - pierwszy komputer w chmurze.

Wszyscy pracownicy oczekują technologii, która jest znana, łatwa w użyciu i dostępna na różnych urządzeniach. Obecnie - w najbardziej złożonym środowisku cyberbezpieczeństwa, jakie kiedykolwiek widzieliśmy - firmy potrzebują rozwiązania, które pomoże pracownikom współpracować, udostępniać i tworzyć, a jednocześnie chronić dane firmowe.

Nowa kategoria - Cloud PC

14 licpa 2021 Microsoft ogłosił Windows 365, usługę w chmurze, która wprowadza nowy sposób korzystania z systemu Windows 10 lub Windows 11 (gdy zostanie udostępniony). Windows 365 przenosi system operacyjny do chmury Microsoft. Przesyłane jest pełne środowisko systemu Windows — w tym wszystkie aplikacje, dane i ustawienia — na urządzenia osobiste lub firmowe. Takie podejście tworzy zupełnie nową kategorię komputerów osobistych - komputer w chmurze (Cloud PC). Jest to szczególnie istotne dla podejścia hybrydowego.

Wydajne, spersonalizowane, pełne środowisko systemu Windows w chmurze na dowolnym urządzeniu.

Najnowsze badanie wskaźnik trendów w pracy wykazał, że 73 procent pracowników chce, aby elastyczne opcje pracy zdalnej pozostały, ale jednocześnie 67 procent twierdzi, że po pandemii chce częsciej współpracować bezpośrednio z innymi pracownikami. Tworzy to paradoks pracy hybrydowej, pozostawiając organizacjom na całym świecie zmaganie się z tym, jak połączyć się w świecie hybrydowym i zapewnić pracownikom dostęp do zasobów organizacyjnych w domu, w biurze i we wszystkich innych miejscach.

Podobnie jak w przypadku chmury dla innych produktów, wizją Microsoft Windows 365 jest zapewnienie nowego sposobu korzystania z systemu Windows dzięki możliwościom chmury — a jednocześnie rozwiązywanie zarówno nowatorskich, jak i tradycyjnych wyzwań dla organizacji. Ten nowy paradygmat to nie tylko umozliwianie i zabezpieczanie dostępu zdalnego. Chodzi również o jak najbardzie przyjazne i proste doświadczenie z uzytkowania. Jest ono ważniejsze niż kiedykolwiek dla przyciągania i zatrzymywania talentów, zwiększania wydajności i zapewnienia bezpieczeństwa.

Komputer w chmurze korzysta z możliwości chmury i lokalnego urządzenia, aby zapewnić wydajne, proste, bezpieczne i pełne środowisko systemu Windows 10 lub Windows 11, którego można użyć, aby wzmocnić możliwości pracowników, niezależnie od lokalizacji lub urządzenia.

System Windows 365 zapewnia natychmiastowe uruchamianie, które dostarcza użytkownikom przesyłanie strumieniowe wszystkich spersonalizowanych aplikacji, narzędzi, danych i ustawień z chmury na dowolnym urządzeniu, w tym komputerze Mac, iPadzie, urządzeniu z systemem Linux i urządzeniach mobilnych Android.

Środowisko systemu Windows jest spójne, bez względu na urządzenie. Możesz kontynuować w miejscu, w którym praca została przerwana, ponieważ stan komputera w chmurze pozostaje taki sam, nawet podczas przełączania się z urządzenia na urządzenie. Możesz wykonać tę samą pracę na laptopie w pokoju hotelowym, tablecie z samochodu między spotkaniami lub na komputerze sacjonarnym, gdy jesteś w biurze.

Pracownicy tymczasowi mogą również włączać się i wyłączać zgodnie z potrzebami firmy, umożliwiając organizacji elastyczne skalowanie na okresy intensywnej pracy i zatrudnienia. Unikamy jednocześnie skomplikowanych wyzwań logistycznych związanych z wydawaniem nowego sprzętu. Ponadto firmy mogą być bardziej ukierunkowane na to, w jaki sposób doskonalą wyspecjalizowanych pracowników w rolach kreatywnych, analitycznych, inżynieryjnych lub naukowych, którzy potrzebują większej mocy obliczeniowej i dostępu do krytycznych aplikacji.

Windows 365 przesyła kompletne środowisko pracy do innych urządzeń, działaących pod kontrolą innego systemu operacyjnego, jak MacOS, iOS, Android.

Większa prostota dzięki znanym narzędziom.

Jedną z najważniejszych zasad projektowania systemu Windows 365 jest prostota. Możesz wybrać wydajność komputera w chmurze, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. W cenach na użytkownika - miesięcznie. Organizacje mają dwie opcje wersji, które obejmują pełną ofertę opartą na chmurze z wieloma konfiguracjami komputerów w chmurze w zależności od potrzeb w zakresie wydajności: Windows 365 Business i Windows 365 Enterprise.

Dla IT, Microsoft stworzył System Windows 365, aby zachować zgodność z zarządzaniem urządzeniami fizycznymi. Komputery w chmurze są zarządzane jak urządzenia fizyczne w usłudze Microsoft Endpoint Manager i można zastosować do nich zasady zarządzania i zabezpieczeń, tak samo jak na wszystkich innych komputerach.

System Windows 365 jest zbudowany na wirtualnym pulpicie platformy Azure, ale upraszcza środowisko wirtualizacji — konfiguruje automatycznie wszystkie szczegóły. Możesz skalować moc obliczeniową i monitorować wydajność komputera w chmurze, aby upewnić się, że użytkownicy uzyskują najlepsze środowisko do pracy.

Na pulpicie nawigacyjnym Endpoint Analytics można łatwo zidentyfikować środowisko Cloud PC, które nie spełnia wymagań wydajności danego użytkownika, i nie tylko można uzyskać rekomendacje, ale można również uaktualnić je za naciśnięciem przycisku, który jest natychmiast stosowany bez utraty wydajności.

Nowa usługa Watchdog stale przeprowadza również diagnostykę, aby pomóc w utrzymaniu połączeń w trybie ciągłym. Jeśli kontrola diagnostyczna nie powiedzie się, powiadomimy Cię, a nawet podamy sugestie, jak rozwiązać problem.

Bezpieczeństwo w chmurze oparte na metodzie Zerowej Tolerancji.

Koncentrując się na architekturze Zero Trust (Zerowa Tolerancja), system Windows 365 pomaga również rozwiązywać najważniejsze wyzwania związane z bezpieczeństwem, projektując, przechowując i zabezpieczając informacje w chmurze, a nie na urządzeniu. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) działa w celu jawnego zweryfikowania wszelkich prób logowania lub dostępu do komputera w chmurze poprzez integrację z usługą Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). W programie Microsoft Endpoint Manager można sparować usługę MFA z dedykowanymi zasadami dostępu warunkowego systemu Windows 365 w celu natychmiastowej oceny ryzyka logowania dla każdej sesji.

Microsoft zaprojektował również środowisko użytkownika i administratora wokół zasady najmniej uprzywilejowanego dostępu. Na przykład można delegować określone uprawnienia, takie jak licencjonowanie, zarządzanie urządzeniami i zarządzanie komputerem w chmurze przy użyciu określonych ról, dzięki czemu nie trzeba być administratorem globalnym. Możesz użyć bazowych zabezpieczeń (Security Deafaults) dla systemu Windows 10, Microsoft Defender dla punktu końcowego i przeglądarki Microsoft Edge, tak jak w przypadku urządzeń fizycznych. Dodatkowo Microsoft tworzył linię bazową zabezpieczeń specyficznych dla komputera w chmurze, aby ułatwić szybkie rozpoczęcie pracy.

Microsoft Defender for Endpoint dlaWindows 365.

Jeśli używasz usługi Microsoft Defender for Endpoint do ochrony urządzeń, działa ona również bezproblemowo z komputerami w chmurze. Za pomocą programu Microsoft Endpoint Manager można szybko dołączać komputery w chmurze, podobnie jak inne urządzenia z programem Defender for Endpoint. Wszystkie dyski zarządzane z komputerami w chmurze są szyfrowane, wszystkie przechowywane dane są szyfrowane w spoczynku, a cały ruch sieciowy do i z komputerów w chmurze jest również szyfrowany.

Komputer w chmurze to kolejny duży krok w przetwarzaniu w chmurze, który łączy chmurę Microsoft i urządzenia osobiste w nowy, zaawansowany sposób. ​​​​​​​

Hybrydowy system Windows dla świata hybrydowego

System Windows 365 będzie dostępny od 2 sierpnia 2021 r. dla organizacji każdej wielkości. W międzyczasie możesz dowiedzieć się więcej o systemie Windows 365.