Aliasy pocztowe - teraz można wysyłać pocztę z aliasu.

Poczta w subskrypcjach Microsoft 365 Business od dawna pozwalała na dodanie aliasu do konta pocztowego. Dzięki aliasom użytkownik może otrzymywać pocztę przesyłaną na inne nazwy konta pocztowego niż główny adres użytkownika. Od niedawna można wysyłać pocztę z aliasów. Funkcja była zapowiadana od wielu lat. Teraz została wdrożona.

Alias to dodatkowy adres do konta pocztowego. Do tej pory można było otrzymywać pocztę na alias, ale nie można było z niego wysyłać.

Po wielu latach Microsoft udostępnił możliwość wysyłania wiadomości w Exchange Online bezpośrednio z aliasu pocztowego. Opcja jest domyślnie wyłączona, więc wymaga ingerencji administracyjnej przez PowerShell.

Po włączeniu dla większości kont działa od razu.

Wiadomości przychodzące skierowane na alias zachowują ten alias, jako adres pocztowy, gdy już pojawią się w skrzynce użytkownika. Do tej pory nie wiedzieliśmy, co przyszło na alias, a co na adres. Teraz możemy segregować wiadomości korzystając z reguł ustawionych na różne aliasy.

Alias korzysta z nazwy użytkownika, do którego należy. Czyli nazwa jest jedna, chociaż adresów pocztowych (aliasów i adresów głównych) może być wiele - zarówno do wysyłania, jak i odbierania poczty.

Jak wysyłać z aliasu?

Pocztę wysyłamy tak, jak ze skrzynki współdzielonej. Po raz pierwszy musimy włączyć wyświetlanie pola "Od". W Outlook w przeglądarce klikamy na pole "Od" i wpisujemy manualnie adres aliasu. Przy tworzeniu kolejnych wiadomości pole "Od" będzie od udostępniało alias w liście rozwijanej.