RedFlag.

Ochrona informacji poufnych dla Office 365

Opis usługi

Wstęp

Proste subskrypcje, takie jak Microsoft 365 Business Basic czy Standard nie zawierają funkcji zabezpieczeń niezbędnych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw przechodzących do chmury.

Dlatego RedFlag przygotował usługę "Ochrona informacji poufnych", aby podwyższyć poziom zabezpieczenia informacji dla Klientów korzystających z tych subskrypcji.

Opis działania usługi

 • Szyfrowanie wiadomości i załączników Office: jednym kliknięciem można zablokować przesyłanie wiadomości przez jej adresata
 • Szyfrowanie wiadomości i załączników Office: jednym kliknięciem można zaszyfrować wiadomość i jej załączniki; do odczytu potrzebny będzie kod jednorazowy wysyłany automatycznie do adresata
 • Etykiety ochrony dla plików Office i wiadomości: jednym kliknięciem można zabezpieczyć wiadomości i pliki przed odczytem dla osób niepowołanych np. tylko zarząd będzie mógł otworzyć dokument lub wiadomość, niezależnie od tego kto i w jaki sposób przekaże tę wiadomość lub dokument innym osobom
 • W ramach ceny RedFlag przygotowuje 3 etykiety ochrony informacji wg decyzji  i potrzeb Klienta

Przykłady zastosowania

 • Dokumenty i wiadomości oznaczone etykietą „Wewnętrzne” nie zostaną otwarte, odczytane lub edytowane przez użytkowników spoza firmy
 • Dokumenty oznaczone etykietą „Wewnętrzne” nie zostaną odczytane przez pracowników, którzy nie pracują już w naszej firmie, a skopiowali dokumenty na nośniki USB lub przesłali je na prywatny adres e-mail
 • Dokumenty oznaczone jako „Zarząd” nie zostaną odczytane przez pracowników spoza grupy Zarząd Firmy
 • Wiadomość oznaczona jako „Nie przesyłać dalej” nie będzie mogła zostać przekazana na inny adres e-mail niż oryginalny adresat
 • Wiadomość oznaczona jako „Zaszyfrowana” nie zostanie odczytana przed potwierdzeniem tożsamości adresata; potwierdzenie nastąpi przez wprowadzenie kodu jednorazowego wysyłanego automatycznie na adres e-mail adresata

Wszystkie powyższe czynności wymagają jedynie jednego kliknięcia od użytkownika nadającego ochronę poufności.

Cena usługi

 • 50 PLN netto miesięcznie za użytkownika
 • Cena dotyczy tylko użytkowników mających uprawnienia do nadawania ochrony dla plików i wiadomości
 • Nie trzeba obejmować usługą innych użytkowników, którzy mają być odbiorcą wiadomości lub mają otwierać pliki

Zasady świadczenia usługi

 • Nie wymaga umowy
 • Nie wymaga minimalnej ilości
 • Można zrezygnować w dowolnym miesiącu
 • Minimalne zobowiązanie 1 miesiąc
 • Usługa odnawia się automatycznie na kolejny miesiąc

Pytania i odpowiedzi

Dla jakich subskrypcji Microsoft 365 działa usługa RedFlag?
Do działania usługi "Ochrona informacji poufnych" potrzebna jest subskrypcja zawierająca narzędzia do pracy i współpracy, czyli Microsoft 365 Business Basic, Standard lub przynajmniej Exchange Online.
Jak odbiorca może odczytać zaszyfrowana wiadomość?
Jeśli adresat korzysta z usługi Microsoft 365 zaszyfrowana wiadomość zostanie wyświetlona w formie odszyfrowanej w aplikacji Outlook: w przeglądarce, w aplikacji na komputerze lub telefonie. Jeśli adresat nie posiada usługi M365, użytkownik zostanie przekierowany do przeglądarki, gdzie w aplikacji Outlook przystosowanej specjalnie do celów usługi, zostanie wyświetlona przeznaczona dla niego wiadomość. Oczywiście, o ile ma uprawnienia do otwarcia wiadomości. Potwierdzenie tożsamości następuje przez wprowadzenie tymczasowego kodu uwierzytelniającego, który Microsoft wyśle na adres e-mail użytkownika.
Czy zaszyfrowane dokumenty skopiowane na pendrive można otworzyć?
Aby otworzyć zaszyfrowane dokumenty, użytkownik (odbiorca) musi być zalogowany do aplikacji Office 365 / w przeglądarce / na telefonie kontem uprawnionym od odczytu dokumentu. Dokumenty przesłane jako załącznik e-mail, wyśwetlone ostaną w przeglądarce - jak zostało to opisane powyżej. Załączniki PDF można odczytać po zalogowaniu się uprawnionym kontem do przeglądarki Microsoft Edge. Adobe dodatkowo udostępnia wtyczkę do odczytu dokumentów PDF w aplikacji Acrobar Reader.