Będzie inaczej. Będzie drożej.

Ustalmy fakty: aktualna cena za podstawowe subskrypcje zawierające usługi chmurowe jest niska. Stosunek wartości do ceny – niebywały. Od początku istnienia Office 365 / Microsoft 365 ceny nie uległy zmianie. Co więcej, Microsoft udzielał pandemicznych ofert, jak Teams Exploratory – 100 licencji za darmo na 365 dni. Wydaje się, że „darmowy lunch” właśnie się zakończył.

Microsoft zmienia całkowicie program sprzedaży dla subskrypcji Microsoft 365. Zmiany wchodzą w życie od 1 marca 2022. Należy się do nich przygotować. To nie będzie kosmetyczna zmiana.

Prawdą jest, że ceny subskrypcj Microsoft nie były dotychczas w ogóle zmieniane. Natomiast nowe funkcje i możliwości pojawiały się często, w cyklach miesięcznych, a czasami nawet tygodniowych (np. dla Intune). I to również nie były zmiany kosmetyczne. Więc prawdą jest, że po 5 latach cena nie jest adekwatna do wartości i istnieje uzasadnienie do jej zmiany. Jednak nie o cenę wyłącznie chodzi w planowanych zmianch. Zmieniają się zasady gry.

Przewagą programu subskrypcyjnego Microsoft była jego dotychczasowa elastyczność w zarządzaniu licencjami. Cena miesięczna nie była różna od rocznej. Można było dowolnie zmieniać ilość licencji w subskrypcji. Bez ograniczeń. Od marca 2022 Microsoft bardziej stawia jednak na zobowiązanie, niż na elastyczność.

Ceny.

W sierpniu 2021 Microsoft zapowiedział zmianę bazowych cen niektórych subskrypcji. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to jeszcze nie koniec.

Ceny bazowe – zgodnie z informacją na blogu – zmieniaj się dlanastępujących subskrypcji:

- Microsoft365 Business Basic (z $5 na $6) = +20% = 5.04 EUR

- Microsoft365 Business Premium (z $20 na $22) = +10% = 18,59 EUR

- Office 365 E1 (z $8 na $10) = +25% = 8.43 EUR

- Office 365 E3 (z $20 na $23) = +15% = 22,06 EUR

- Office 365 E5 (z $35 na $38) = +9% = 37.5 EUR

- Microsoft 365 E3 (z $32 na $36) = +12,5% = 35.39 EUR

Jednak od cen bazowych, będą oferowane zniżki na subskrypcjeroczne (liczymy na to), 2- lub 3-letnie. Szczegóły poznamy w styczniu 2022.

Dla najbardziej popularnych subskrypcji miesięcznych nadchodząnatomiast poważne podwyżki: 20% od cen bazowych.

Blog: link. Artykuł: link.

Subskrypcja dla Windows 365.

Ten produkt będzie dostępny wyłącznie w miesięcznym zobowiązaniu. Cena miesięczna ma być taka sama jak cena roczna. Zaznaczamy, że cena roczna nie istnieje, więc to, co chce powiedzieć Microsoft, to: mamy jedną ceną, chociaż nie mamy dwóch ofert.

Termin zobowiązania a anulowanie subskrypcji.

Microsoft będzie oferować przynajmniej 4 terminy zobowiązania dla Partnerów, dlatego Partnerzy będą oferować to samo Klientom.

1.    Zobowiązanie miesięczne – z możliwością rezygnacji na koniec miesięcznego okresu

2.    Zobowiązania długoterminowe (1-3 lata) bez możliwości rezygnacji (!)

W każdej sytuacji Partner ma tylko 72 godziny od momentu złożenia zamówienia na anulowanie błędnie założonego zamówienia lub zmianę ilość licencji w subskrypcji! UWAGA: tylko 72 godziny!

Po tym terminie Microsoft oczekuje płatności za cały okres zobowiązania dla wszystkich zamówionych ilości. Nie ma znaczenia, czy okres 72 godzin obejmuje dni robocze, czy weekend. Po prostu 72 godziny.

Biorąc pod uwagę, że większość partnerów to pośredni odsprzedawcy (Indirect Resellers), czyli zamawiają licencje u Autoryzowanych Dystrybutorów Microsoft, a dystrybutorzy nie pracują od piątku godz. 17.00, to realny termin odwołania zamówienia lub zmiany ilości skróci się do 24 godzin (poniedziałek). Trudno powiedzieć, jakie konsekwencje spadną na Partnera, gdy Dystrybutor nie sprocesuje zmian w wymaganym terminie. Dotyczy to również odnowień subskrypcji po roku, dwóch lub trzech. A to już poważny problem.

Zmiana ilość licencji w ramach subskrypcji długoterminowej jest możliwa w połowie terminu subskrypcji a korekty rozliczeń zostaną odzwierciedlone w następnym pliku uzgodnienia faktur. Jeśli jednak od złożenia lub odnowienia zamówienia subskrypcji upłynęło więcej niż 72 godziny, liczba licencji nie może zostać zmniejszona do czasu następnego odnowienia subskrypcji.

Dla subskrypcji miesięcznych zmiana ilość możliwa jest przy odnowieniu, czyli na koniec miesiąca.

Zerowa refundacja.

Microsoft nie przewiduje żadnej refundacji, jeśli subskrybent zmieni zdanie lub zmieni się jego sytuacja biznesowa i nie będzie chciał lub mógł opłacać subskrypcji.

Partner może owszem wstrzymać subskrypcję, co spowoduje, że Klient nie będzie mógł korzystać z usług Microsoft w chmurze. Nie wpłynie to jednak na wstrzymanie zobowiązania do regulowania należności Partnera wobec Microsoft. Nie rozwiązuje to żadnego problemu i odpowiedzialność finansowa spoczywa na Partnerze.

Nie jest jasne, czy zobowiązanie długoterminowe opłacane będzie jednorazowo, czy w opłatach miesięcznych. Wydaje się, że będą to miesięczne płatności. Stroną transakcji dla Microsoft jest Partner, nie Klient. Jeśli Partner będzie zobowiązany do płatności rocznej nawet wtedy, gdy Klient przestaje regulować zobowiązania, to większość Partnerów nie będzie akceptować takiego ryzyka. W rezultacie Partnerzy będą wymagać płatności jednorazowej za roczne subskrypcje i nie będą konfigurować automatycznego odnawiania.

Warunki Microsoft brzmią jasno. Partner jest odpowiedzialny za zapłatę wszelkich zaległych kwot niezależnie od tego, czy Klient nie może lub nie zapłaci za subskrypcję z powodu rozwiązania relacji biznesowych lub sporu handlowego z partnerem, niewypłacalności finansowej klienta, fuzji lub przejęcia firmy Klienta lub innych przyczyn niezwiązanych bezpośrednio ze zdolnością firmy Microsoft do świadczenia usług.

Nawet w przypadku płatności rocznej od Klienta a zobowiązania miesięcznego Partnera wobec Microsoft, transakcja obarczona jest ryzykiem walutowym. Ceny Microsoft wyrażane i wymagane są w EUR. Przejście na rozliczenia walutowe będzie konieczne.

Możliwy jest scenariusz, że Partnerzy zrezygnują z odsprzedaży licencji subskrypcyjnych i skoncentrują się wyłącznie na usługach dla technologii Microsoft. Ryzykowność transakcji walutowych w długich terminach ma w Polsce złą historię.

Rezygnacja partnerów z udziału w programie Microsoft może okazać się skutkiem ubocznym projektu „New Commerce Experience” i może to być niespodziewany „experience” dla Microsoft.

Zmiana ilość licencji w ramach subskrypcji długoterminowej jest możliwa w połowie terminu subskrypcji a korekty rozliczeń zostaną odzwierciedlone w następnym pliku uzgodnienia faktur. Jeśli jednak od złożenia lub odnowienia zamówienia subskrypcji upłynęło więcej niż 72 godziny, liczba licencji nie może zostać zmniejszona do czasu następnego odnowienia subskrypcji.

Dla subskrypcji miesięcznych zmiana ilość możliwa jest przy odnowieniu, czyli na koniec miesiąca.

Limity dotyczące produktów, zwłaszcza dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będą wymuszane uniemożliwiając Klientowi zakup wielu tańszych subskrypcji dla małych i średnich firm od różnych partnerów.

Dotychczas licencje testowe nie odnawiały się automatycznie. Od marca 2022 będę się automatycznie konwertować w płatne.

Nieuchronność.

Od 1 marca 2022 wszystkie zamówienia realizowane będą na nowych warunkach. Dlatego firmy powinny przygotować się na zmianę i przejście do nowego programu.

Dla stałej i relatywnie bezpiecznej ilości licencji trzeba podjąć zobowiązanie długoterminowe. Dzięki temu firmy zapłacą mniej niż dziś – chyba że subskrypcja dotyczy produktu, który objęty jest podwyżką ceny bazowej. W tej sytuacji trzeba porównać cenę po zmianie bazy i rabacie za zobowiązanie długoterminowe z ceną aktualną jednak zakupioną na rok. Jeśli korzystniej jest zakupić po starej cenie w rocznym zobowiązaniu, należy zdążyć z zamówieniem przed 1 marca 2022 i odsunąć problem o rok.

Dla zmiennej ilości licencji (zmiany kadrowe, sezonowość) należy minimalizować ryzyko i wykupić licencje miesięczne. Będą droższe o 20%.