RedFlag.

RedFlag. Mini.

Opis usługi

Konieczne zabezpieczenia dla Microsoft 365 Business Basic | Standard.

Microsoft oferuje najlepsze narzędzia do pracy i współpracy. SubskrypcjaMicrosoft 365 Business Basic | Standard zawiera wszystko, co jest potrzebne,aby pracować zespołowo, z dowolnego miejsca i każdego urządzenia. To się nazywachmura.

Chmura wymaga jednak przynajmniej podstawowych zabezpieczeń:

  • ochrony dostępu do danych przez dodatkową weryfikację logowania w aplikacji na telefonie – jak w banku, gdy robisz przelew (MFA)
  • ochrony przed fałszywymi załącznikami

Dlaczego należy chronić swoją firmę?

Fałszywe faktury to zjawisko powszechne. To pliki podające się za „pdf” będące jednak złośliwym oprogramowaniem, które szyfruje komputer w celu uzyskania okupu za odszyfrowanie.

To codzienność dla większość firm w Polsce.

Microsoft 365 Basic | Standard nie zawiera ochrony przed fałszywymi załącznikami. Dlatego powstał RedFlag.Mini.

To oferta, która uzupełnia Microsoft 365 Basic | Standard o funkcję inteligentnej analizy załączników i pozwala podwyższyć standardy zabezpieczeń poczty e-mail w Twojej firmie.

Jak to działa?

Fałszywe załączniki

Załączniki poczty przychodzącej są analizowane przy użyciu zaawansowanych algorytmów. W przypadku wykrycia złośliwego kodu – załącznik nie trafi do użytkownika.

Zablokowane zostaną wszystkie załączniki korzystające z haseł.

Czarna lista typowych typów plików wykorzystywanych w atakach zostanie zablokowana.

Ochrona działa również dla nowych pracowników – dodanych po uruchomieniu usługi.

Czego usługa nie zawiera?

  • wszystkiego, co nie jest opisane powyżej
  • RedFlag nie jest administratorem Twojej usługi Microsoft 365
  • RedFlag nie konfiguruje Microsoft 365 Business w żadnym dodatkowymzakresie
  • RedFlag nie świadczy usługi pomocy dla Twoich pracowników

Jaką technologię wykorzystuje RedFlag do zaawansowanej ochrony?

RedFlag wykorzystuje opatentowaną usługę Odix FileWall (zastrzeżony znak towarowy).

Jaki jest minimalny okres zobowiązania?

Jeden miesiąc. Po anulowaniu subskrypcji Microsoft 365 Business Basic | Standard w RedFlag lub / i rezygnacji z usługi RedFlag Mini, ochrona załączników zostanie wyłączona. W przypadku rezygnacji z Microsoft 365 Klient ma 30 dni na skopiowanie danych. Po 90 dniach wszystkie dane zostaną utracone bezpowrotnie.

Potrzebujesz lepszej ochrony?

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu i administracją bezpieczeństwem Twojej firmy w chmurze Microsoft – sprawdź bardziej zaawansowane usługi RedFlag Start, Ochrona Informacji dla Office 365 lub CloudAdmin.

Cena usługi

  • 20 PLN netto za użytkownika miesięcznie
  • Wymagana licencja: Subskrypcja Microsoft 365 Business Basic | Standard
  • Ceny subskrypcji Microsoft zależą oo aktualnego cennika Microsoft; można zabezpieczyć się przed zmianą ceny kupując subskrypcję roczną; Microsoft zapowiedział wzrost ceny od 1 marca 2022.

Zalecenie

Zalecane jest przeniesienie domeny firmowej dla poczty do Microsoft, aby adresy e-mail zawierały domenę Twojej firmy i aby poczta z zewnątrz trafiła na firmowy adres utrzymywany w Microsoft Exchange Online.

Zastrzeżenie dotyczące zabezpieczeń

Żadna technologia i żadna konfiguracja nie gwarantują 100% bezpieczeństwa i nie oferują 100% skutecznych zabezpieczeń.

Ochrona danych

RedFlag wymaga podpisania umowy.

RedFlag dostarcza umowę o poufności oraz umowę RODO - powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podmiotem przetwarzającym staje się również Microsoft (czasami także dystrybutor subskrypcji).

Microsoft gwarantuje przetwarzanie zgodne z RODO i przechowywanie danych w ramach obszaru Unii Europejskiej.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania umów Microsoft. Bieżący wykaz i kopię treści tych umów Klient otrzymuje od RedFlag jako część umowy CloudAdmin.

Microsoft składa następujące zobowiązania w zakresie prywatności danych: "W umowach firma Microsoft oświadcza, że może dokonać tylko dwóch czynności w odniesieniu do danych Klienta: świadczyć usługi żądane przez Klienta i przestrzegać zobowiązań prawnych. Żaden inny dostęp lub wykorzystanie treści Klienta nie jest dozwolone. Firma Microsoft używa danych diagnostycznych, aby zapewnić a) bezpieczeństwo i aktualność systemu Windows 365 (oraz platformy Microsoft 365); b) wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów; c) wprowadzać ulepszenia produktów. Te dane diagnostyczne nie obejmują jednak nazwy użytkownika ani adresu e-mail, ani zawartości jego aplikacji i plików."